interseis
Grunšu un pamatiežu fizikālo īpašību ģeofiziskie pētījumi civilo un rūpniecības ēku būvniecības inženierizpētes stadijā.


Jau no 1991. gada zinātniskais ražošanas uzņēmums „Interseis" veic ģeofizisko inženierizpēti un ģeofiziskās aparatūras izstrādi. No 1996. līdz 2006. gadam ir izstrādātas plaša diapazona seismiskās stacijas - ģeoloģiskā griezuma augšējās daļas pētījumiem, darbam apakšzemes raktuvēs, akvatorijos un ģeotehniskajos urbumos. Izstrādāta aparatūra, programmnodrošinājums un pētījumu metodes tiek lietotas dažādos uzņēmumos Krievijā, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Peru.


Tradicionālie pētījumu objekti - hidroelektrostaciju dambji, ūdens krātuvju krasta malas, ostas akvatoriji un krasta malu nostiprinājumi, maģistrālo gāzes vadu zemūdens pārejas, autoceļu trases un tiltu pamatnes inženierizpēte, smilšu un dolomītu karjeras, sāls šahtas un apakšzemes raktuves.


Geofizikālo metožu komplekss ietver sevī seismiskos pētījumus ar dažādiem viļņu tipiem: refraģētie, atstarotie, virsmas, elektrometriskie pētījumi ar pretestības metodi (elektrotomogrāfija), seismoakustiskie un elektrometriskie pētījumi geotehniskajos urbumos. Pētījumu dziļums ir atkarīgs no sarežģītības pakāpes, tas var būt no 10m līdz 600m. Irdeno grunšu un morēnu nogulumu pētīšanas laikā tiek veiktas ģeofiziskās un statiskās zondēšanas kompleksās metodes.

Pr08_seis


Kruonis_ViewPētījumu veikšanai tiek pielietota moderna, augsti attīstīta tehnoloģiskā un portatīvā aparatūra, kura ļauj veikt pētījumus iecirkņos grūti pieejamos urbšanai un ģeotehnisko metožu pielietošanai, tai skaitā apbūvētās teritorijās, akvatorijos un apakšzemes raktuvēs.


Ģeofiziskie pētījumi tiek veikti inženierizpētes darbu pirmajā etapā ar mērķi noteikt urbumu un grunts ģeotehnisko izmēģinājumu punktu optimālo izvietojumu, kā arī lai saņemtu integrālraksturojumus par fizikālo īpašību sadalījumu un grunšu masīvu sastāviem. Iegūto datu apstrādei un interpretācijai tiek pielietotas gan pazīstamu firmu izstrādātās modernas programmas, kā arī pašizstrādāti programmu kompleksi.