Objekti

Grunts nogulumu GPR pētījumi no ledus

Grunts sanesumu biezuma novērtējums pilsētas dīķa akvatorijā, izmantojot GPR (Latvija) Pilsētas dīķa akvatorijā tika veikti darbi, izmantojot GPR skenēšanu, lai novērtētu grunts sapropeļa nogulumu biezumu un r...

Pļaviņas HES aizsprosts, augšpus

Augšējā rezerves pārgāznes posms -  ūdens uzņemšana Viļņu aina seismiskajos ierakstos Avārijas pārgāznes augšējā daļā šo posmu pārstāv biezs smilšmāla slānis, kas aizpilda apraktas pirmsledus ielejas filiāli,...

Pētījumi individuālās būvniecības laukumos

Mazdziļumu ģeofizikālo augsnēs izpētes metožu komplekss būvlaukumos Papildus datiem, kas saistīti ar urbumu urbšanu līdz 3-6 m dziļumam (atkarībā no pamatieža vai blīvu morēnas nogulumu stāvokļa), izmantojot p...

Pļaviņas HES aizsprosta lejups

Rezerves pārgāznes apakšējā daļa - kritgultnes akas posmā Darbi, izmantojot inženiertehniskās seismiskās un elektriskās tomogrāfijas metodes, tika veikti uz salu vietas, kas urbšanai upes gultnes centrālajā da...

Ventspils ostas naftas terminālis

Ventspils ostas piekrastes nogāzes un akvatorijas augsnes stāvokļa izpēte Pēc bagarēšanas liela apjoma ostā tika veikti ģeofizikālie pētījumi. Bagarēšanas rezultātā gar piestātnēm piekrastes nogāzes un dibena ...

Ūdenskrātuves dambji Daugavā

Pļaviņu HES ūdenskrātuve Daugavas hidroelektrostaciju kaskāde veido nepārtrauktu rezervuāru ķēdi visā Daugavas lejtecē, kuras ievērojama daļa ūdens teritoriju atrodas gar aprakto, lieko paleo ieleju, kuras dzi...

Dienvidu tilts, Rīgā

Seismiskā izpēte, ģeoradara zondēšana un dabiskā elektriskā lauka apsekojumi Darbs plānotajā transporta apmaiņas vietā Dienvidu tilts pāri Daugavas upei labajā krastā, Rīgā, tika veikta ar seismiskām metodēm,...

Rīgas ostas pasažieru terminālis

Rīgas ostas pasažieru termināla grunts pamamtnes izpēte Darbs tika veikts, lai identificētu pasažieru piestātnes grunts pamatnes neviendabīgumu un struktūru un ieskicētu sufozijas procesu izpausmes vietas ar ...

Ķeguma HES dambis Daugava upē

Ķeguma HES-2 dambja drenāžas kanāls Seismoakustiskā profilēšana un sānu skenēšanas sonara pētījumi drenāžā kanālā Seismoakustiskās profilēšanas griezums pāri karsta dobumā dolomites zem drenāžas kanāla pr...

Ventspils ostas pasažieru terminālis

Novajināšanas atklāšana piestātnes grunts pamatā ar seismisko izlukošanu un ģeoradaru  Ģeofonu līnija profilēšanai ar refraģēto viļņu metodi Ģeoradara griezums ar 900 MHz antenu un garenviļņu ātruma griezu...