Atbalsa skanēšana seklā ūdenū un grūti sasniedzamās vietās no maziem kuģiem

Eho-skanēšanas mērījumu karte uz vietas žāvēšanas gultas apakšējā bjefa Pļaviņas hidroelektrostaciju aizsprostam  plānotā ūdens krītgultnes akas  vietā

Eho-skanēšanās mērījumi tika veiktas Plavinas HES apstāšanos laikā un vienlaicīgo ūdenskrātuves līmeņu pazemināšanas, kas atrodas hidroelektrostaciju kaskādes apakšā,  dambja ūdens aizvadnes kanāla žāvēšanai in to ūdens līmeni samazināšanai līdz 2,8 m. Eho-skanēšana tika veikta ar gumijas laivu pāri patvaļīgi piešķirto profilu tīkla ūdens līmeni pakāpeniski samazināšanas laikā un ar extremālo seklā ūdenī  teritoriju ar dziļumu mazāks par 0,5 m apiešanai. Žāvētas salas krasta kontūru līnija tika noteikta pa kājāmgājēju maršrutu ar GPS piesaisti ar absolūtā augstuma ūdens līmeni +30,6 m.

Eho-zondēšanas mērījumu karte jūras ostas naftas termināļa sastingumos

Sastingumu dibena grunts reljefa karte ir iegūta saskaņā ar eho-zondēšanas mērījumiem ar ostas kuģiem ar iegrimi 1 m. Darbi tika paveikti, lai jūras gultnes deformāciju novērtētu par gadu pēc lielā mērogā sastingumu bagarēšanas.