Izmeklēšanas ar refraģēto un atspoguļoto viļņu metodi Inambari upes ielejā (Departaments Madre de Dios, Peru)

Seismiskie griezumi pāri upē projektētā HES dambja posmā

Darbi iekļauti profilēšanas ar refraģēto viļņu metodi kalnu ielejas abās pusēs, gar upes krastiem un pāri upes gultnes, kā arī KDP profilu izpilde ar atspoguļoto viļņu metodi uz ceļā, gar labo krastu pāri prognozētā dambja vērumu. Elastīgo viļņu reģistrācijai pazemes iecirkņiem, 48-kanāls geofonu līnija tika izmantota ar kanālu soli 5 m. Uz upes gultnēs signāla uztveršanai tika veikta, izmantojot peldošas vai kaudzē uz grunts hidrofonu kabeļi ar pjezoelektrisko spiediena sensoriem. Par svārstības ierosināšanas dinamīta lādiņu 200-600 g svarā sprādzieni tika piemēroti.

Iežu atsegumi un kompresijas modula griezums izmantojot seismiskos datus caur projektēta dambija vērumu

Zem dambja vērumu, plaša teritorija dēdēšanās pamatiežu argillites ar novājinātu izturības īpašības tiek parādīts griezumā.