1997. gadā, Kalnu Institūts UN KZA (Krievu Zinātņu akadēmijas Urāles nodaļa, p.Perma) Inženierzinātņu 48-kanālu seismiskas stacijas IS-48 un 96-kanālu slēdžā komplekta Izstrāde un izgatavošana pazemes sāls raktuvēs un Verhnekamas kālija sāļi atradnes raktuves laukos darbam

 

1998. gadā, Kalnu Institūts UN KZA (p.Perma ) Ģeoakustiskā raktuves 32-x kanāla reģistratora IS-32.01 un datu vākšanas un apstrādes programmatūras izstrāde un izgatavošanang

 

 

 1999. gadā,  Trests ” Kaļiņingradģeofizika” (p. Kaļiņingrada) Iinženierzinātņu 32-kanālu seismostācijas IS-32.02 divu komplektu un programmatūras MSPU (mikro seismo pētījumu urbumos) un RVM datu vākšanai un apstrādei izstrāde un izgatavošana

 

 

2000. gadā AS “Ceļuprojekts” (p. Rīga) Inženieru ģeofiziskie pētījumi uz zemes gabalā jaunu tiltu pāri Dubnas upe būvēšanas, p. Līvāni (Latvija)

 

 

 

2000. gadā, “Rīgas HES” (p. Rīga) Pieredzējuši darba inženierzinātņu seismiskas izlulošanas metodei un ģeoradara izpētes Rīgas HES dambi posmā

 

 

 

2000. gadā, IU “L. Konstante” (p. Rīga) Ģeofiziskie pētījumi drenāža kanāla gultnes apakšā Ķeguma HES-2 risbermas

 

 

 

2001. gadā, SIA “Balt-Ost-Geo”(p. Rīga) Ģeofiziskie pētījumi gultnes bagarēšanas gabalā par Salacgrīvas ostas kuģu ceļiem (Latvija

 

 

 

2001. gadā IU “L-Konstante” (p. Rīga) Monitoringa ģeofiziskie pētījumi iecirknī remonta-profilakses darbiem apakšā Ķeguma HES-2 drenāža kanāla risbermas

 

 

2001.gadā, Kalnu Institūts UN KZA (p.Perma) Komplekta raktuvju 64-kanālu seismostacijas IS-32/64.03) izstrāde un izgatavošana

 

 

 

2002. gadā, AAS “Uralkalij” (p. Berezņiki) Komplekta raktuvju 64-kanālu seismostacijas IS-32/64.04) izstrāde un izgatavošana

 

 

 

2002. gadā, SIA “Balt-Ost-Geo”, (p. Rīga) Ventspils avanostas akvatorijas un piekrastes teritorijas ģeofiziskie pētījumi (AS “Ventbunkers ostas iecirknis “)

 

 

 

2002. gadā, Kalnu Institūts UN KZA (p.Perma) 128-kanālu telemetrijas inženierzinātņu seismostacijas IS-128.01 bloku komplekta izstrāde un izgatavošana

 

 

 

2003. gadā, SIA “Balt-Ost-Geo”(p. Rīga) Seismoakustiska profilēšana projektējamo bagarēšanas Paldiski ostas posmā (Igaunija)

 

 

 2003. gadā, SIA “Meridians” (p. Daugavpils) Seismiskas profilešanas darbu izpildes uz Pļaviņu HES kreisā krasta dambi zemes gabala 2

 

 

 

2003-2004 gada, SIA “Inženieri” (p. Rīga) Inženieru- ģeofizikas darbu izpildes par grunts masīva fizisko īpašību studijām Ventspils naftas ostas krasta nogāzēs telpiskās tuvu virsmas seismikas metodēm

 

 

2004. gadā, Kalnu Institūts UN KZA , NPP “Intromag” (p.Perma ) 160-kanālu telemetrijas inženierzinātņu seismostacijas IS-128.02 bloku komplekta izstrāde un izgatavošana

 

 

 

2004. gadā, SIA “Meridians” (g. Daugavpils) Seismiskas profilešanas darbu izpildes uz apakšējā Pļaviņu HES bjefa uz zemes gabala 3 drenāžas urbumos atrašanās vietas

 

 

 

2004. gadā,  AS “Ceļuprojekts” (p. Rīga) Inženieru-ģeofiziskie pētījumi Dienvidu tilta pāri Daugavas upe labā krasta transporta mezgla posmā (p. Rīga)

 

 

 

2005. gadā,  SIA “Inženieri” (g. Rīga) Monitoringā inženieru-ģeofiziskie pētījumi grunts masīva stāvokli izvērtētšanai Ventspils naftas ostas krasta nogāzes pēc remonta-profilakses darbiem

 

 

2006. gadā,  KU PP “Meridians” (p. Daugavpils), Kruono UUES (p. Kruonis) Seismoakustiskas izpētes Kruonis sūkņētas uzglābšanas elektrostacijas (UUES) ūdens uzņemšanas deformāsijas šuves ūdens izplūde zonā (Lietuva)

 

 

2006-2007 gadā,  AS “Jūrasinženierģeoloģija” (p. Rīga) Zemūdens maģistrālo gāzesvadu pārejas caur upes un ūdenskrātuves ierices pārbaudes datu vākšanas un materiālu apstrādes programmatūras izstrāde

 

 


2008. gadā, GEOEXPLOR S. R. L. (Peru) Aparatūras komplektācija, programmatūras izstrāde, darbu izpilde ar refraģēto viļņu metodi, seismisko datu apstrāde un interpretācija, kas iegūti flotācijas atkritumu aizsprosta ievietošanai Choclon-2, province Marcona, departaments, Ica un uz autoceļa Šorey Road četriem tiltiem Santiago de Čuco (Peru)

 

2008. gadā, SIA “Meridians” (g. Daugavpils), SIA “Gidroprojekt” (p. Maskava) Seimisko darbu izpilde ar refraģēto un atspoguļoto viļņi (mini KDP) metodēm, ar elektrotomografiju un eholota merījumiem Pļaviņu HES rezerves spillway posmā

 

 

2009. gadā, GEOEXPLOR S. R. L. (Peru) Ģeofiziskās izpētes ar mazdziļumu seismoizlukošanu metodem izpētes veikšanas saskaņā ar augstuma aizsprosta HES būvniecības posmā Inambari ūpē, departamenti Cuzco, Madre de Dios un Puno (Peru), un datu apstrāde  un interpretācija.

 

 

 2009 gadā, SIA “Balt-Ost-Geo”, SIA “L-4” (p. Rīga) Ģeofizisko darbu izpilde grunšu īpašības izpētei TES-2 jauno bloku celtniecības laukumā (p. Rīga))

 

 

 

2009.gadā, SIA “Meridians” (p. Daugavpils), SIA “Gidroprojekt” (p. Maskava) Darbu izpildes mazdziļumas seismo-izlukošanas un elektro-tomogrāfijas metodēm uz Pļaviņu HES reserves pārgāznes krītgultnes akas posmā

 

 

2009. gadā, GEOEXPLOR S. R. L. (Peru) Seismo-izlukošanas darbi ar refraģēto viļņu metodi uz plānoto karjera Mazuko zemes gabalā Inambari upes ielejā, departaments Madre de Dios (Peru).

 

 

 

2010. gadā, GEOEXPLOR S. R. L.(Peru) Mazdziļumu seismo-izlukošanas datu apstrāde par grunšu īpašības izpētes projektējamā hidroelektrostacijas laukumā Carpapata upē, departaments Junin (Peru)

 

 

2010. gadā, GEOEXPLOR S. R. L. (Peru) Mazdziļumu seismo-izlukošanas datu apstrāde par grunšu īpašības izpētes projektējamā hidroelektrostacijas laukumā Carpapata-2, departaments Junin (Peru)

 

 

 

2010. gadā, GEOEXPLOR S. R. L. (Peru) Mazdziļumu seismo-izlukošanas datu apstrāde par grunšu īpašības izpētes Puente Nana tilta posmā (Lima, Peru)

 

 

 

 2011. gadā, SIA “ATVV Aka” (p. Rīga) Mazdziļumu seismo-izlukošanas metodi pieredzējuši darba ciemata Vangaži ūdens uzņemšanas posmā (Latvija)

 

 

 

2011. gadā, GEOEXPLOR S. R. L. (Peru) Mazdziļumu seismo-izlukošanas datu apstrāde ar MASW metodi aluviāla zelta kalnu atradnes Chucapaca-1 posmā, departaments Moquegua (Peru)

 

 

2011. gadāGEOEXPLOR S. R. L. (Peru) Mazdziļumu seismo-izlukošanas datu apstrāde ar MASW metodi uz autoceļa Interokeanika dienvidu zemes nogruvuma iecirknī San Gaban posmā, departaments Puno, Peru

 

 

 

2012. gadā, GEOEXPLOR S. R. L. (Peru) Mazdziļumu seismo-izlukošanas datu apstrāde ar MASW metodi aluviāla zelta kalnu atradnes Chucapaca-2 posmā, departaments Moquegua (Peru)

 

 

2012. gadā, GEOEXPLOR S. R. L. (Peru) Mazdziļumu seismo-izlukošanas datu apstrāde ar MASW un refraģēto viļņu metodem viļņu apūdeņošanas būves Chinecas posmā, departaments Ancash, (Peru)

 

 

 

2013.gadā, SIA “GTL” (p. Ventspils) Ģeofizisko darbu izpilde Ventspils brīvostas pasažieru piestātnes 18 pamatnes grunšu īpašības izpētei.

 

 

 

 2013. gadā, GEOEXPLOR S. R. L. (Peru) Mazdziļumu seismo-izlukošanas datu apstrāde ar MASW un refraģēto viļņu metodem tilta Las Lomas posmā, departaments Piura, (Peru)

 

 

 

2013.gadā, Kalnu Institūts UN KZA (p.Perma) Seismoakustisko pētījumu urbumos metodisko pavadījums, programmatūras izstrāde un adaptācija platjoslas VSP datu apstrāde

 

 

2013.gadā, SIA “GTL” (p. Ventspils) Ģeoradāra pētījumu izpilde aizbēršanas grunts masīva īpašības izpētei Ventspils brīvostas pasažieru piestātnē Nr. 23 posmā

 

 

 

2014.gadā, GEOEXPLOR S. R. L. (Peru)  Mazdziļumu seismo-izlukošanas datu apstrāde ar MASW un refraģēto viļņu metodem būvju Potrerillos posmā, departaments Piura (Peru)

 

 

 

2015.gadā, GEOEXPLOR S. R. L. (Peru) Mazdziļumu seismo-izlukošanas datu apstrāde ar MASW un refraģēto viļņu metodem būvju Ollachea posmā departaments Puno (Peru)

 

 

 

2015.gadā, AS “LNK Industries” (p. Rīga) Ģeoradara pētījumu bruģa seguma grunts pamatnes izveidošanai brīvostas Rīga Bulk Terminal (Kundziņsala) piestātnes posmā

 

 

 

2015.gadā, GEOEXPLOR S. R. L. (Peru) Mazdziļumu seismo-izlukošanas datu apstrāde ar MASW metodi uz rūpniecības būvju zemes gabalā pie Rio Blanco upe (departaments Piura,Peru)

 

 

 

2015.gadā, SIA “HT-Konsaltings” (p. Rīga) Inženieru un ģeofizikas darbu izpīlde saskaņā ar grunts pamatnes pētījumu piestātnēm JPS-1 un JPS-2 Rīgas ostas pasažieru termināla posmā

 

 

 

2016.gadā, Kalnu Institūts UN KZA (p.Perma) Dziļurbuma seismiskie pētījumi par potenciāli bīstamajām zonām raktuves lauka ar sekojošu ciparu materiālu apstrādi

 

 

 

2017.gadā, Kalnu Institūts UN KZA (p.Perma) Dziļurbuma seismiskie pētījumi par potenciāli bīstamajām zonām raktuves lauka ar sekojošu ciparu materiālu apstrādi

 

 

 

 

2018 г. Kalnu Institūts UN KZA (p.Perma), RUP  “Belstroicentr” (Baltkrievija).  Grunts masiva sasalšanas akustiskās kontroles  datu apstrāde un interpretācija Nežinskas ieguves un pārstrādes rūpnīcas šahtu grimšanas sekcijās.

 

2018 г. Kalnu Institūts UN KZA (p.Perma), PAO “Uralkalij” (p. Berezniki).  Vertikālas seismiskās profilēšanas darbiem metodoloģiskis atbalsts pie Verkhne-Kama potaša sāls atradnes virssāls slāņa iegrimšanas daļā, kam seko materiālu digitālā apstrāde un interpretācija.


 

2018 г. SIA “Firma L4” (p.Rīga). Augsņu elektriskās pretestības noteikšana atsevišķos punktos Spilve terminala iecikņī

 

 

 

  2019 г. Kalnu Institūts UN KZA (p.Perma), PAO “Uralkalij” (p.Solikamsk).  Urbuma vertikālās seismiskās profilēšanas metodiskais nodrošinājums pirmssāls slāņa sabrukšanas zonā un iežu masas iespējamā saplīšana SKRU-2 raktuves mīnu laukā